👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Följa John

Skapad 2021-05-14 09:36 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
MOTORIK - Leken följa John

Innehåll

FÖRBEREDELSE

Vad ska vi göra?

Vi leker följa John. Alla baren går på led och turas om att göra rörelser som de andra härmar. Vi gör lika. Både barn och pedagoger deltar. 

Vi uppmuntrar barnen till att utveckla sin motoriska färdigheter genom att ha planerade rörelseaktiviteter och utevistelse både på och utanför förskolegården. Vi arbetar med finmotoriska övningar både inomhus och utomhus.

Hur ska vi göra?

vi tränar motorik och turtagning. Alla ställer sig i ett led och härmar rörelserna som den första personen gör. 
Vi är medvetna och lägger fokus på motorik och rörelse under samlingar, gruppaktiviteter, i dagliga samtal och fria aktiviteter.

Uppgifter

  • FUNKTIONSVARIATION

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18