👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotboll åk 4-6

Skapad 2021-05-14 11:36 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under vecka 19-22 kommer vi på idrotten att ägna oss åt fotboll. Vi kommer öva på att hantera bollar genom bland annat studs, passningar, mottag. Samt kunna förflytta sig på planen med och utan boll för att vara delaktig i lagspelet, föra spelet framåt, uppställning och regler. Vi kommer fokusera på samarbete, fairplay och regelkunskap. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur man kan förebygga skador, hur aktiviteterna kan påverka ens hälsa och fysiska förmåga.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga, din samarbetsförmåga, ges möjlighet att samtala egna upplevelser av den fysiska aktiviteten och utveckla din förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet. Genom att vara aktiv, samtala och ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Samt att få delta och möta lag- och bollsporter och göra övningar där sammansatta grundformer övas såsom ta emot, sparka, passa, springa med boll, stödja och rotera som medel för att nå dessa mål. Samt via dessa aktiviteter väcka ett intresse att delta och vara fysiskt aktiv.

 

Mål

 •         Utveckla din kroppskontroll.
 •          Utveckla din förmåga att hantera bollar genom studs, passningar och mottag, spark, nicka.
 •         Utveckla din förmåga att förflytta dig på planen med och utan boll för att var delaktig i lagspelet och föra spelet framåt.
 •          Kunna samarbeta i olika grupper med olika personer.
 •          Ge exempel på hur man kan förebygga skador och risker som kan uppstå.
 •          Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiv och hur aktiviteten påverkar ens hälsa och fysiska förmåga. 

 

Metod

Vi kommer träna på fotboll för att bli säkrare med bollen och känna oss trygga i lekar och spel med den. Det kommer att ske både individuellt, i par och i grupp.

 •        Teoretiska genomgångar av till exempel regler, fairplay, tekniker och spelformer. 
 •     Praktiska övningar som bollek, teknikträning och spel. 

 

 

Bedömning & Dokumentation

Det som bedöms är hur du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar, din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt din förmåga att samtala om upplevelser av hur det känns att vara fysiskt aktiv och hur aktiviteten påverkar kroppen, hälsan och den fysiska förmågan och kan ge exempel på hur man kan förebygga skador och risker som kan uppstå.

Genom att observera elevernas rörelser i bollspel bedöms spelförståelse och teknik, t.ex att kunna passa en boll lagom hårt, att röra sig ur passningsskugga, att kommunicera med lagkamrater, sparka, ta emot bollen, våga bryta bollen från motståndaren och gå in i en närkamp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bollspel

Bollspel

Godtagbara kunskaper Nivå 1
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 2
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 3
Jag...
Bollkontroll i lagspel
 • Idh  E 6
Deltar till viss del i spelet. Visar osäkerhet kring hur man ska förflytta sig på planen och spela bollen till lagkompisar. Exempelvis: Förflytta sig på plan med och utan boll, passa lagkamrater och vara delaktig i spelet.
Deltar aktivt i spelet. Försöker förflytta mig på planen för att vara spelbar och försöker spela bollen inom laget för att föra spelet framåt.
Deltar i spelet med hög intensitet. Har en god förståelse för hur man effektivt bör förflytta sig på planen med och utan boll. Använder alla spelare i laget på ett bra sätt för att föra spelet framåt. Du är med i anfallet och rör dig så att antingen du eller medspelare kan få bollen till ett avgörande läge.
Bollkontroll individuellt
 • Idh  E 6
Kan till viss del utföra enkla tekniska övningar med boll. Exempelvis: passa, skjuta, ta emot bollen, nicka, förflytta sig med boll, dribbla.
Kan utföra tekniska övningar med boll på ett kontrollerat sätt och med viss fart i rörelserna. Exempelvis: Du tar emot bollen på ett effektivt sätt och får den under kontroll. Du passar bollen med rätt precision och kraft till medspelare.
Kan på ett effektivt sätt utföra tekniska övningar med boll. Kan förflytta mig med boll i hög hastighet och på ett väl kontrollerat sätt. Exempelvis: Du är aktiv och “på hugget” genom att ha en kroppsställning som gör att du snabbt kan förflytta dig i sid-­ och längsled. Du är tydlig med att du kan ta emot en passning. Du hjälper medspelarna att komma rätt både i försvars- och anfallsspel.
Samtala om egna upplevelser & Resonerar kring hur aktiviteten kan påverka hälsan
 • Idh  E 6
Samtalar om egna upplevelser av fotboll och använder enstaka ord och begrepp. Ger ett exempel på hur aktiviteten har påverkat hälsan och den fysiska förmågan.
Samtalar om egna upplevelser av fotboll och använder några ord och begrepp. Ger två exempel på hur aktiviteten har påverkat hälsan och den fysiska förmågan.
Samtalar om egna upplevelser av fotboll och använder flera passande ord och begrepp. Ger tre eller flera exempel på hur aktiviteten har påverkat hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
 • Idh  E 6
Ger exempel på hur man kan förebygga skador och en risker.
Ger ett par exempel på hur man kan förebygga och undvika skador och risker.
Ger flera exempel på hur man kan förebygga och undvika skador och risksituationer med underbyggda argument.