👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- Utvecklingslinjer- framtiden

Skapad 2021-05-14 13:51 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Resonemang kring framtiden utifrån tre valda rubriker. Använd fakta från nutid och historisk tid i resonemangen.

Matriser

Hi
SO- Utvecklingslinjer- framtiden

Rubrik 1

E
C
A
Anger tänkbara fortsättningar på utvecklingslinjer vad det gäller levnadsvillkor. Hur framtiden kan komma att se ut.
anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer
anger relativt väl någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer
anger väl någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer
Motiverar sitt resonemang kring tänkbara utvecklingslinjer med underbyggda hänvisningar till historiska epoker och nutid.
enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet