👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med boken "Piratens våldnad"

Skapad 2021-05-14 14:31 i Förskolan Tallkotten Falun
Förskola
Arbeta med barnens språkutveckling och finmotorik, samt deras kreativitet och fantasi.

Innehåll

Syfte

Utveckla barnens svenska språk. Utveckla sin kreativitet och fantasi, samt deras finmotorik. 

Metod 

Barnen ska tillsammans få skapa en gemensam skattkista, samt skatter till den. Barnen ska dessutom få skapa en skattkarta till huvudkaraktären Kapten Kidding, som ska få leta reda på skatten. Barnen kommer få gömma skatten på avdelningen. Samtidigt som barnen får skapa, kommer en av pedagogerna att läsa boken ännu en gång, för att återkoppla berättelsen till aktiviteten. 

Aktiviteten kommer introduceras med att barnen åter igen får se skattkistan som de hitta från Kapten Kidding. Därefter kommer pedagogerna berätta för barnen att de ska skapa en gemensam skattkista och skattkarta till Kapten Kidding. 

Miljö och material

De material som kommer användas i denna aktivitet är skokartong som skattkista, pärlor till halsband och armband, lim, sax, tråd, papper och penna, samt med mera. 

Aktiviteten kommer hållas i ateljén och i det blåa rummet, där materialet är tillgänglig. 

Förväntningar

Barnen ska få vara kreativa, få använda sin fantasi och förhoppningsvis kunna samarbeta och diskutera kring berättelsen och skapandet.  

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18