👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upptäckter

Skapad 2021-05-14 17:48 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik
Vetenskapsmän och -kvinnor som förändrat världen I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om människor som lade grunden för den moderna vetenskapen, dagens teknik och medicin. Varje forskare har på sitt sätt format vår värld och våra liv.

Innehåll

Detta arbetsområde är ett ämnesövergripande arbete i ämnena Bi, Fy och Ke. Kunskapskraven vi arbetar med är Söka information, Använda information och anpassa framställning samt Naturvetenskapliga upptäckter.

Undervisning:

Vi kommer ta upp några viktiga historiska upptäckter gemensamt. Du kommer också få information om hur du ska skriva din text, vad du kan tänka på när du söker information samt hur du ska hänvisa till källor och föra resonemang om källornas trovärdighet.

 

Bedömning:

Du ska söka information om en vetenskapsman eller -kvinna. Den fakta du hittar ska du använda till att skriva ett arbete om personen, vilken/vilka viktiga upptäckter personen gjorde samt hur personens upptäckter har utvecklats och påverkar oss idag.

Du kommer bedömas i kunskapskraven:

Söka och värdera information

Använda information och skapa texter

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse

 

Ur Centralt innehåll Biologi, Fysik och Kemi:

 

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi/fysik/kemi.

Uppgifter

 • Presentation av uppgift + mall

 • Presentation av uppgift + mall

 • Inlämning: Naturvetenskapliga upptäckter

 • Inlämning: Naturvetenskapliga upptäckter

 • Naturvetenskapliga upptäckter

 • Naturvetenskapliga upptäckter Personporträtt Fy, Bi och Ke

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9

Matriser

Fy Bi Ke
Naturvetenskapliga upptäckter

Genomförd kurs nivå 1 ej uppnådd
E
C
A
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.