👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentspel åk 5

Skapad 2021-05-15 11:00 i Fjälkestads skola Kristianstad
Pedagogisk planering för instrumentspel åk 6
Grundskola 4 – 6 Musik
Du kommer att få prova på att spela gitarr, piano. Du kommer att få lära dig ackord

Innehåll

Syfte

 • Utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
 • Förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Lärandemål

 • Lära sig att spela och byta mellan 2-4 ackord

Undervisning

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och arbete i smågrupper där ni får träna på att spela enskilt och tillsammans.

 Bedömning

 • Bedömning kommer att ske under varje lektion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Instrumentspel åk 5

Orange
Gul
Grön
Spela ackord, bas och slagverk
Jag bidrar till komp med några ackord. Om jag tappar bort mig i låten är det svårt att komma in rätt igen.
Jag kan kompa med några ackord. Om jag tappar bort mig i låten kan jag efter en stund komma in igen.
Jag byter ackord med flyt. Om jag tappar bort mig i låten är jag säker på var jag ska komma in igen.
Timing
Jag kan till viss del följa de kompisar jag spelar med och spela i samma takt som dem.
Jag kan till stor del följa de kompisar jag spelar med och spela i samma takt som dem.
Jag kan följa de kompisar jag spelar med och spela i samma takt som dem.
Resonemang
Jag kan till viss del resonera om mitt eget spelande. Jag kan säga om det lät bra eller inte men vet inte vad jag behöver förändra.
Jag kan föra ett utvecklat resonemang om mitt eget spelande. Jag kan säga om det låter bra eller inte och ge förslag på vad som skulle kunna ändras.
Jag kan föra ett välutvecklat resonemang om mitt eget spelande. Jag säga om det låter bra eller inte och vet vad som behöver ändras för att förbättra.