👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIY Instruction Video

Skapad 2021-05-15 14:54 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 8 Engelska
Make your own DIY instruction video! Here you will find the instructions and assessment for the project.

Innehåll

It's time for you to make your own DIY instruction video. In the video you should show and tell the viewers how to make something on their own. That means you have to film what you are doing as well as to give spoken instructions on how to do something.

 

1.Decide what your instruction should be about. It could be anything that you know how to do. The important thing is that you know how to do it well.

For example: 

  • How to dye your hair

  • how to cook a meal

  • how to tie your shoelaces

  • how to make a paper airplane 

  • how to plant a seed

2.Prepare what to say in the video. Think about:
- You are making an instruction for someone who doesn’t know how to do this. The receiver of the instruction doesn’t know anything about your interest/the thing your instruction is about. Be sure to keep this in mind when you are making your instruction. Write notes on what to say, and in what order.

 

3.Prepare the material, tools and props you need in order to make the video.

4.Record your video by using the camera of your Ipad. If you want to, you can use Imovie to put the film together.

 

The video should be 1-3 minutes long. You have 3 lessons to complete the film.

Matriser

En
DIY Instruction Video

Insats krävs
E
C
A
Förstå instruktioner
Förbättringar krävs för att nå godkänt resultat.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt
Förbättringar krävs för att nå godkänt resultat.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Utrycka sig anpassat
Förbättringar krävs för att nå godkänt resultat.
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Förbättringar krävs för att nå godkänt resultat.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.