👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och livsmiljöer

Skapad 2021-05-15 14:42 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi kommer jobba med jordens funktioner och länders placering! Kartkunskaper, fältstudier och vad består vår jord egentligen av?
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här arbetsområdet fokuserar vi på kartkunskap och livsmiljöer. Vi tränar på att hitta i kartboken samt memorera olika platser i världen. Vi rör oss sedan vidare mot livsmiljöer där vi undersöker vilka klimat- och vegetationszonerna är samt hur de påverkar våra liv.

Innehåll

 

Arbetsformer

- Genomgångar

- Arbete med kartboken

- Minnesträning med hjälp av Seterra

- Arbete med text och frågor

- Korta filmer

 

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma:

- Hur väl du hittar i kartboken samt kan placera ut länder, städer, floder osv. på en karta. 

- Dina kunskaper kring klimat- och vegetationszoner

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Se Mina studier och din klasskalender. 

Matriser

Ge
Bedömning

Centralt innehåll
Syfte
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kartkunskap - minnesträning
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kartkunskap - kartboken
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Klimat- och vegetationszoner
Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.