👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik-informativt tal

Skapad 2021-05-15 15:32 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
“I have a dream”, är en välkänd fras i ett än mer välkänt tal. Ett tal som hölls av den kände fredsaktivisten Martin Luther King den 28 augusti 1963. Att tala så att andra lyssnar är en konst som kräver övning. Under några veckor kommer du att lära dig mer om olika sorters tal och du kommer att få skriva manus till samt hålla ett informativt tal.

Innehåll

 

Lgr11, svenskämnets syfte, samt lärandemål för arbetsområdet

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift, ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

- läsa och analysera texter för olika syften

- att urskilja texters budskap och söka information från källor

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

- välja och använda språkliga strukturer (endast svenska som andraspråk)Undervisning - detta kommer vi att göra

 • genomgång olika typer av tal

 • genomgång av vad ett informativt tal är

 • repetera retoriska figurer och vad man ska tänka på under ett muntligt framförande

 • lyssna på exempeltal

 • skriva manus till sitt eget tal

 • öva

 • hålla tal i klassen

 

Mål - målet med undervisningen

 • lära dig hur man skriver manus till ett informativt tal

 • förbereda dig så att du kan genomföra talet på ett fungerande sätt

 

Underlag för bedömning

 • ditt klassrumsarbete

 • hur du skriver ditt manus

 • hur du framför talet                                                    

Planering Informativt tal (v.18-21)

Tänk på

v.18-19

Introduktion av temat

Genomgång av olika tal

Genomgång av vad ett informativt tal är

Retoriska figurer och tips inför framförandet

Lyssna på exempeltal 

v.20

Planera och skriva manus till ditt tal

Lov fredag 14/5

v.21

Öva på ditt tal

Ge varandra respons

Hålla ditt tal

Vid behov - ge dig själv läxa.


Öva behöver du göra hemma.

 

Uppgifter

 • Informativt tal

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.