👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain and Ireland

Skapad 2021-05-15 16:02 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F Engelska
We will work with Great Britain & Ireland and you will get the opportunity to experience these amazing countries. The work will be divided into three parts: Part one will be about looking at the map and learning what the difference is between the UK, Britain, Great Britain, and the British Isles. Also to get to know the countries by watching some videos and working with some exercises. Part two will be about you working with a friend where you find and put together information on different geographical and cultural areas. Part three will be about you working individually with a writing task.

Innehåll

Lgr 11, engelskämnets syfte och lärandemål

Eleverna ska:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

  • möta texter och talat språk för att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

What to do

- Participate in different briefings

- Watch videos about the countries and work with exercises

- Work with a friend and find information on geographical and cultural areas

- Make posters and present your work to the class

- Writing 

- Watch a series

- A listening test

 

Assessment

- How you work and participate in the classroom

- Your work with a geographical or cultural area

- Your work with the poster and your presentation

- Your writing task

- Listening test

 

Working material

- Go to Teams
Work schedule

Time

What to do

Remember

w.9

Part one

Introduce the theme.

Watch film clips

Work with exercises to the film clips

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations - four nations


https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/city-london -The city of London


Read and work with a text about England

Homework make sure you have worked with all the exercises

w.10

Watch video about British accents

https://www.youtube.com/watch?v=FyyT2jmVPAk

Work with exercises


Watch video about British vs American accents

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/british-vs-american-accent-challenge

Work with exercises


Watch video about Ireland

https://www.youtube.com/watch?v=bQwdahZwe0M

Answer questions


Watch the video about school system

https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo

Answer questions

Homework: 

if necessary work at home with exercises

w.11

Part two

Group work with a geographical or cultural area

Watch a seriesw.12

Group work with a geographical or cultural area

Watch a series

Listening test

 

w.13

Easter

 

w.14

Group work with a geographical or cultural area

Watch a series

 

w.15

Presentations

Watch a series

 

w.16

Part three

Writing

Evaluation

 Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.