👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus-Optik

Skapad 2021-05-15 16:34 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Solens strålar har märkliga egenskaper. De syns inte, men ändå lyser de upp och sätter färg på vår tillvaro. Solens UV-strålning kan vi heller inte se direkt, men ändå ger den oss bruna ben på stranden. Idag har vi lärt oss att skicka information med hjälp av ljus, snabbare än någonsin tidigare. Ledningar av glas håller på att ersätta våra teleledningar av koppar. Vi kan också skapa ljus som inte förekommer naturligt, nämligen laser. Med laser kan vi till exempel mäta avstånd och operera närsynthet.

Innehåll

Vilka förmågor ska du träna?

·      Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

·      Genomföra systematiska undersökningar

 

När området är avslutat ska du förstå:

 

·      Vad det finns för olika ljuskällor

·      Vad som gör att du kan se

·      Hur ljuset utbreder sig t ex varför skuggor bildas

·      Vad reflektion är och vad reflexionslagen innebär

·      Olika slags speglar och hur de fungerar (plan, konkav och konvex spegel)

·      Vad som menas med brännpunkt/fokus

·      Ljusets hastighet

·      Hur ljuset bryts

·      Vad som menas med totalreflektion och hur det kan användas

·      Hur linser (konvexa och konkava) fungerar och används

·      Hur ögats olika delar fungerar och samarbetar

·      Olika slags synfel

·      Att ljus både kan beskrivas som ljusvågor och partiklar (fotoner)

·      Att vitt ljus kan bilda ett spektrum av färger med olika våglängd (olika frekvens)

·      Hur det kommer sig att man kan se färger

·      Att ljus är energi

·      Vad polariserat ljus är

 

 

Bedömning:

  

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner och arbetsuppgifter, i fysikaliska undersökningar och på prov.

Bedömningen kommer att grunda sig på hur väl du

-       har tillgodogjort dig kunskaper om fysikaliska begrepp och kan använda dessa för att ge exempel på, beskriva och förklara fysikaliska samband

-       kan planera, genomföra och utvärdera laborationer

 

Undervisning/arbetssätt:

 

Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, läsa texter, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint-presentationer, diskussioner, praktiska övningar, kahoot/quizlet, studi och digilär där vi bearbetar områdets olika begrepp, 

 

Området kommer att avslutas med ett prov.

 

 

 

Centralt innehåll:

·      Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.

·      Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

·      Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors

     levnadsvillkor.

·      Systematiska undersökningar.

·      Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.