👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell om Nazityskland under 30- och 40talet

Skapad 2021-05-16 15:45 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Novell om Nazityskland under 30- och 40talet

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Berättande text: novellskrivande

E
C
A
Innehåll
Nazityskland under 30-40talet har betydelse för handlingen, och novellens handling/ intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag och innehåller enkla berättargrepp.
Nazityskland under 30-40talet har betydelse för handlingen, och novellens handling/ intrig är i relativt trovärdig och hållbar. I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag och innehåller utvecklade berättargrepp.
Nazityskland under 30-40talet har betydelse för handlingen, och novellens handling/ intrig är trovärdig och hållbar. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag och innehåller välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Dramaturgin är relativt väl passande, tex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgi är passande, tex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skrift­språkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skrift­språkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.