👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 1 (vt)

Skapad 2021-05-16 16:16 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Arbete med grundläggande taluppfattning utifrån Skolverkets bedömningsstöd. Uppgifter markerade med * ingår inte i bedömningsstödet, utan har lagts till av oss på Glasbergsskolan.
Grundskola 1 Matematik
Nu byter vi tåg för att tuffa vidare på vår talresa. Under denna färd kommer vi träffa på utmaningar som att storleksordna tal, fortsätta talföljder och lära oss mer om likhetstecknets betydelse.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • att räkna uppåt och nedåt.
 • att uppskatta antal.
 • att dela upp tal.
 • att storleksordna tal.
 • att fortsätta en talföljd.
 • att sätta ut tal på en tallinje.
 • att göra beräkningar med addition och subtraktion.
 • att förklara likhetstecknets betydelse.
 • att förklara och använda matematiska begrepp.

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi tittar på filmer och lyssnar på berättelser kopplade till arbetsområdet.
 • Vi arbetar med laborativt materiel för att lösa uppgifter.
 • Vi spelar olika spel för att ytterligare befästa vår taluppfattning.
 • Vi löser matematiska problem kopplade till arbetsområdet.

 Så här visar jag att jag kan

 • Jag räknar till 100.
 • Jag räknar uppåt och nedåt inom talområdet 0-40.
 • Jag uppskattar antal föremål inom talområdet 0-20.
 • Jag delar upp tal inom talområdet 0-10.
 • Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-40.
 • Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-20.
 • Jag sätter ut tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
 • Jag löser uppgifter med addition inom talområdet 0-20.
 • Jag löser uppgifter med subtraktion inom talområdet 0-20.
 • Jag förklarar och använder begreppen fler, färre, dubbelt och hälften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Taluppfattning åk 1 (vt)

Talraden

--------------->
--------------->
Ramsräkna
Jag räknar till 50.
Jag räknar till 100.
Jag räknar till 115. *
Räkna uppåt
Jag räknar från 9 till 20.
Jag räknar från 26 till 40.
Jag räknar från 195 till 220.
Räkna nedåt
Jag räknar nedåt från 10.
Jag räknar nedåt från 15.
Jag räknar nedåt från 71 till 57.
Talgrannar
Jag berättar vilka tal som kommer före 5 och 9. Jag berättar vilka tal som kommer efter 7 och 10.
Jag berättar vilka tal som kommer före 29 och 34. Jag berättar vilka tal som kommer efter 39 och 76.
Jag berättar vilka tal som kommer före 120 och 300. Jag berättar vilka tal som kommer efter 199 och 217.
Jag skriver vilka tal som kommer efter inom talområdet 0-10.
Jag skriver talens grannar inom talområdet 0-20.
Jag skriver talens grannar inom talområdet 0-200.
Stegräkning
Jag räknar tio steg i taget från 10 till 50.
Jag räknar tio steg i taget från 0 till 100.
Jag räknar tio steg i taget från 12 till 62.
Talföljd
Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-10.
Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-20.
Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-40.
Tallinje
Jag sätter ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-10.
Jag sätter ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag sätter ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50.

Uppskattning

--------------->
--------------->
Jag anger att det är 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag anger att det är 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag uppskattar ungefär hur många 11 föremål är.
Jag uppskattar ungefär hur många 18 föremål är.

Storleksordning av tal

--------------->
--------------->
Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-9.
Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-31.
Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-240.

Minskning

--------------->
--------------->
Jag berättar hur många föremål det är kvar när jag tagit bort 1 och 2 föremål från 7 föremål och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur många föremål det är kvar när jag tagit bort 1 och 2 föremål från 13 föremål och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar en räknehändelse till talet 15-4. Jag förklarar hur jag tänkt för att lösa uppgiften 19-17.

Uppdelning av tal

--------------->
--------------->
Jag delar upp 5 föremål i två delar/högar på fler olika sätt. Jag talar om hur många föremål det är i varje del/hög.
Jag delar upp tal inom talområdet 7-10 i två delar/högar. Jag talar om hur många föremål det är i varje del/hög och förklarar hur jag tänkt.
Jag delar upp tal inom talområdet 11-19 i två delar/högar. Jag talar om hur många föremål det är i varje del/hög och förklarar hur jag tänkt.
Jag delar upp tal inom talområdet 0-6.
Jag delar upp tal inom talområdet 0-10.
Jag delar upp tal inom talområdet 0-20

Begrepp

--------------->
--------------->
Fler
Jag berättar hur många 2 fler än 6 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur många 3 fler än 13 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur många 8 fler än 15 är och förklarar hur jag tänkt.
Färre
Jag berättar hur många 1 färre än 6 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur många 3 färre än 13 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur många 7 färre än 15 är och förklarar hur jag tänkt.
Hälften
Jag delar upp 8 föremål i två lika stora delar. Jag berättar hur mycket hälften av 10 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur mycket hälften av 6 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur mycket hälften av 12 är och förklarar hur jag tänkt. Jag berättar hur mycket hälften av 50 är och förklarar hur jag tänkt.
Dubbelt
Jag berättar hur mycket dubbelt så mycket som 2 är och förklarar hur jag tänkt. Jag berättar hur mycket dubbelt så mycket som 3 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur mycket dubbelt så mycket som 4 är och förklarar hur jag tänkt. Jag berättar hur mycket dubbelt så mycket som 5 är och förklarar hur jag tänkt.
Jag berättar hur mycket dubbelt så mycket som 100 är och förklarar hur jag tänkt. Jag berättar hur mycket dubbelt så mycket som 15 är och förklarar hur jag tänkt.

Beräkningar

--------------->
--------------->
Addition
Jag gör beräkningar med addition där svaren är inom talområdet 0-6.
Jag gör beräkningar med addition där svaren är inom talområdet 0-10.
Jag gör beräkningar med addition där svaren är inom talområdet 0-20.
Subtraktion
Jag gör beräkningar med subtraktion där svaren är inom talområdet 0-5. *
Jag gör beräkningar med subtraktion där svaren är inom talområdet 0-10.
Jag gör beräkningar med subtraktion där svaren är inom talområdet 0-20.

Likhetstecknets betydelse

--------------->
--------------->
Addition
Jag löser uppgifter av typen 4+__=6 inom talområdet 0-10. *
Jag löser uppgifter av typen 8=3+__ inom talområdet 0-10.
Jag löser uppgifter av typen __+4=9 inom talområdet 0-10.
Subtraktion
Jag löser uppgifter av typen 5-__=1 inom talområdet 0-5. *
Jag löser uppgifter av typen 7=8-__ inom talområdet 0-10. *
Jag löser uppgifter av typen 4=__-6 inom talområdet 0-10.