👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och ämnen i vår omgivning: Luft

Skapad 2021-05-16 22:16 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad är luft? Kan man se luft? Blir cykeln tyngre när du pumpar däcken? I arbetsområdet om luft får du svar på dessa och andra frågor om luft.

Innehåll

I arbetsområdet luft får du::

 • Läsa och se på film om luft.
 • Arbeta på ett naturvetenskapligt sätt: ställa frågor, skriva/rita hypoteser, göra enkla undersökningar, formulera slutsatser och försöka förklara.

Vi undersöker och tar reda på:

 • Vad är luft?
 • Behöver vi luft?
 • Kan luften ta slut?
 • Kan luft bli dålig?
 • Tar luft plats?
 • Väger luft?
 • Kan du se luft?
 • Hur kan du känna luft?
 • Vad tänkte man om luft förr i tiden?

Viktiga ord och begrepp:

fotosyntes, syre, gas, koldioxid, kväve, lufttryck, atmosfär, atomer, molekyler, gram, kretslopp, varmluftsballong, motvind, orkan, vakuum, lungor, luftlager, förorening

Du ska kunna:

 • Ge exempel på luftens egenskaper.
 • Beskriva varför luften är livsviktig för människor och djur.
 • Ge exempel på hur man kan se luft.
 • Ge exempel på var det finns syre.
 • Ge exempel på hur man kan se att luft väger.
 • Ge exempel på hur man kan känna luft.
 • Berätta något om luftlagret runt jorden.
 • Beskriva vad som händer med kall och varm luft.
 • Ge exempel luftföroreningar och vad du kan göra för att bidra till renare luft.
 • Genomföra enkla undersökningar om luft.
 • Dokumentera dina undersökningar så att du kan använda dem i diskussioner och samtal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3