👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Sjöstjärnan Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-17 09:45 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Inledning

Vi har utifrån barnens intresse arbetat projekterande med löv, sniglar och nyckelpigor. Det hela började med att vi under våra spaningar i vår närmiljö upptäckte att barnen intresserade sig för löv, sniglar och nyckelpigor. Därefter började vi på sjöstjärnan fundera på hur vi kunde ta barnens intresse och nyfikenhet och bidra till ny kunskap. Vi ville undersöka vad de äter, hur de ser ut och hur de bor. Med löven ville vi undersöka olika löv och varför de ramlar av träden. Men sniglarna är det som vi arbetat mest med.

 

Sammanställning 

Vi valde utifrån barnens intresse att ta in sniglar till förskolan. Detta gjorde att barnen kunde undersöka sniglarna från nära håll. Vi tog hjälp utav luppar och förstornings glas för att kunna utforska sniglarna på ännu närmare håll. Vi använde oss utav lärplattan och projektor dels för att projicera upp olika miljöer men även för att söka kunskap tillsammans med barnen om vad sniglarna kan tänkas att gilla. När vi matade sniglarna kunde vi tillsammans se vilken mat sniglarna åt av och vad de inte åt av. Barnen har lärt sig även av varandra, ens kunskap kan bli en annans kunskap. 

Barnen har fått ny kunskap om hur de äter, att de inte bara sover på natten och att sniglarna även behöver vatten. Barnen lärde sig även att sniglarna har sina ögon på antennerna. Sniglarna har även lagt ägg vilket barnen tyckte va spännande. Barnen har fått inflytande i projektet då de har fått hjälpa till att sköta om sniglarna genom att mata dem och hålla det rent och fint i deras tillfälliga hem detta har vi gjort i syfte med att "förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra" (Lpfö 18,s.14, skolverket).  Vi har nästan dagligen kunnat reflektera tillsammans med barnen, då sniglarna alltid funnits i både vår utomhus och inomhus miljö. Vilket gör att ett repeterande skett nästan dagligen. Vi har även använt våran dokumentation i form av bilder eller lärplatta under våra reflektioner tillsammans med barnen. Dokumentationen har vi sedan kunnat använda i våra reflektioner tillsammans med barnen och även under avdelningens Agt. 

 

Enlig läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika uttrycksformer (Lpfö, s.14) därför har barnen till exempel fått rita, måla och skapa sniglar med lera. Olika pedagogiska filmer och olika varianter av låten "lilla snigel" har sjungits för att även bidra till barnens språkutveckling.

I läroplanen står det att man ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för Språk, natur, matematik och teknik (Lpfö, s.15) vilket vi gjort genom att till exempel räkna antalet sniglar, prata om de olika storlekarna på sniglarna. Använda många olika begrepp i samtal med barnen som stor, liten, lång, kort, snabb och långsam.

Vårdnadshavarna har fått vara delaktiga i vårat projekt genom att få följa våra lärloggar och även vid hämtning fått av sitt/sina barn fått information om vad vi gjort i förskolan. Våran veckoorganisation har fungerat bra, men på grund av Covid-19 så har den planerade utbildningen ibland utgått. Det har fungerat bra med val av projekt, men det blev lite för brett ämne. Tills nästa gång kanske man bara väljer ett djur eller ett träd och sen djup dyka i det.