👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsstart ht21

Skapad 2021-05-17 09:48 i Förskolan Enviken Falun
Förskola
Introduktionsstart ht 21.

Innehåll

Helt ny barngrupp på Linden, alla född 2018. barn från Tallen och Björken. Inskolning av 2 nya barn. Vi blir ett nytt arbetslag med Therese och Helene från Tallen och Marie och Karin från Linden. Vi arbetar alla heltid.

Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen får samarbeta och lära känna varandra. Barnen ska känna en gruppgemenskap där alla är lika viktiga och behandlas med respekt. Verksamheten ska vara trygg ,rolig och lärorik.

Vi erbjuder lekar som barnen visar intresse för. Tex vattenlek, sandlek, rislek, bygglek, skapande, fordon, djur, rollekar. 

Vårt arbete med Friendy och medkänslans pedagogik kommer vi att ha med oss så att barnen blir trygga med att visa sina känslor och stötta dom i sina känsloyttringar.

Ge vårdnadshavarna information så att dom känner sig delaktiga och får inflytande.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18