👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottebos projektberättelse med fokus på barnets lärprocess.

Skapad 2021-05-17 09:50 i 185351 Förskolan Skogslyan Stockholm Farsta
Förskola
Detta dokument är en sammanfattning av hur vi arbetat under året med projektarbetet. Vi vill också belysa barnens lärande och inflytande med projektberättelsen.

Innehåll

Syfte med projektberättelse:

Synliggöra verksamhetens lärande samt fokusområde. Men också synliggöra läroprocessen på individ och gruppnivå. Denna projektberättelse innehåller vad vår verksamhet har arbetat med men också Vad barnen lärt sig.

Projektberättelse:

Kottebos verksamheten har som mål att skapa en miljömedvetenhet och hållbar utveckling tillsammans med barnen. Vi har genom små grupper skapat trygga och hållbara relationer genom projektarbetet. Vårt projektarbete har utgått från syfte att genom smågrupper undersöka naturvetenskapliga fenomen. Temat har varit:

Maskar, Vatten, Plantering, Kretslopp och Kompost. 

Vi har inom projektet arbetat metodiskt med att skapa trygghet och utveckla barnens sociala förmågor i grupp. Vårt arbetssätt har byggts på rutiner och en hållbar struktur i verksamheten. Genom att kontinuerligt arbeta i smågrupper har vi skapat möjligheter för barnen att utvidga sitt talutrymme, undersöka sina hypoteser, ge barnen verktyg och förståelse för abstrakta begrepp. 

Vårt mål och lärande i början av projektet var att skapa en trygghet och goda relationer i barngruppen. Det stora fokuset var sociala samspel och sociala lekkoder. Detta har vi kunnat implementera genom barnens intresse och nyfikenhet i olika teman. I augusti arbetade vi med att dela in barnen i smågrupper i vår inne verksamhet, och vi pratade samt visade mycket om verksamhetens rutiner och struktur. Vi anser att rutiner och strukturer är viktigt för att barnen ska skapa en trygghet i förskolan, därför la vi mycket tid och fokus på detta.

 

Utifrån ämnesdidaktiska områden har barnen fått möta:

Matematik:

Arbetet med mätning och jämförelse har varit vårt fokus i matematik. Mätning som begrepp belystes när barnen blev nyfikna på hur lång en daggmask kan bli? Genom att läsa och samtala i faktaböcker om maskar, läste vi oss fram att en daggmask kan bli 25 cm. Vi mätte då upp 25 cm med ett snöre så att barnen konkret kunde se hur långt det är. Barnen mätte sedan olika föremål och jämförde det med maskens längd.

Språkutveckling:

Vi har implementerat daglig högläsning för alla barn i gruppen, vi har delat in barngruppen i två grupper. Vi pedagoger har även utmanat barnen med olika begrepp genom vår dialog med barnen. Begrepp som: Vattnets kretslopp (kondensering, nederbörd). Genom att sjunga sånger om temat har vi skapat möjligheter för barnen att på ett lustfyllt och roligt sätt få möta begreppen. Vi har arbetat metodiskt med TAKK i verksamheten.

Naturvetenskap:

Plantering där tomatplantor har varit vårt fokus, barnen har fått vara delaktiga i hela planteringsprocessen: Där vi pedagoger har skapat möjligheter för barnen att ställa och fundera över hypotesfrågor som: Vad behöver plantan för att växa? Barnen har även fått måla och rita sina hypoteser. Denna process väckte en nyfikenhet hos barnen att undersöka vatten. Därav vi påbörjade ett arbete med vattnets kretslopp och vilken stor betydelse vatten har för oss människor och djur och växter. När vi tittade på en faktafilm om vattnets kretslopp reflekterade barnen att dinosaurierna använt samma vatten som vi. Det fick dem att fundera kring varför och hur? 

 

Hur vi synliggör barnens utveckling och lärande:

Vi har tillsammans med barngruppen haft en avslutad reflektionssamling inom årets projektarbete. Där vi genom bilder samtalat och återkopplat på vad barnen gjort, utvecklat och utmanats.

Nedan är en sammanställning på barnens tankar och reflektion kring reflektionssamlingen:

  • Takk (språkutvecklande) färgsången började barnen sjunga när de såg en bild från samlingen och där vi sjöng färgsången.
  • När vi arbetat med lera och barnen fått testa på en varierad teknik inom rödlera. När vi rullat maskar. Barnens finmotorik har utvecklats.
  • Projektarbetet har skapat utrymme för barnen att undersöka hur daggmasken och sandmaskens olika egenskaper liknar samt skiljer sig åt. 
  • Att sandmasken har en tratt som den bajsar med.
  • Vi har gett barnen ett stort inflytande kring vad de vill lära sig och utforska.
  • Stort ordförråd.
  • Utmanande begrepp.
  • Lärloggarna har varit en del av att synliggöra barnens lärande för vårdnadshavarna.
  • Projektarbetet har varit en del av att samarbeta för barnen.
  • Projektarbetet har lyft barnens sociala samspel.

Barnens hypoteser från samlingen och hur de ser på deras egna lärande:

" Masken är lång och sladdrig"

" 25 meter är masken"

"Titta, här samarbetar vi"

"Sandmasken bajsar sand och daggmasken bajsar jord"

"Vi mäter"

"25 cm är masken"

" Vi räknar, titta min fingrar det är 5 fingrar"

 

Tack för ett roligt och lärorikt projektarbete tillsammans med alla barn på Kottebo.

/Pedagogerna på Kottebo