👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 20

Skapad 2021-05-17 10:27 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Hur kan vi med hjälp av estetiska uttrycksformer återskapa djuren vi hittade?

Innehåll

 
Våra prioriterade mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Syfte:

Vi har sett att barnen har ett stort intresse för djur och naturen. 

Vi fokuserar på en av jordens största miljöproblem - nedskräpning. 

Vad händer med skräpet? Hur tar naturen hand om det? Vem är det som tar hand om skräpet?

 

Begrepp som barnen kommer att utmanas med:

 • Miljöpåverkan
 • Sortering
 • Vårt ansvar för miljön
 • Kreativitet

 

Undervisning:

Denna vecka kommer vi att arbeta vidare med de djuren vi hittade i förra veckan när vi grävde. Hur kan vi skapa dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18