👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling: Social hållbarhet

Skapad 2021-05-17 11:24 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Sträva mot ett hållbart samhälle genom att lägga grunden för en god fysisk och psykisk hälsa.

Innehåll

Mål:

Sträva mot ett hållbart samhälle genom att lägga grunden för en god fysisk och psykisk hälsa

 

Bakgrund och Syfte:

Under vårt arbete med hållbar utveckling har vi observerat att barnen har ett intresse för att röra på sig och att samspela med varandra. 

 

Syftet är att lägga grunden för en social hållbarhet för våra framtida samhällsmedborgare.

 

Aktivitet och Metod/Teori:  

 

Vad ska vi göra?

Social hållbarhet ska genomsyra våra 6 fokusområden som är:

 • Kost och hälsa
 • Språk
 • Digitalt
 • Matematik
 • Barnkonventionen
 • Lek

 

Hur ska vi göra?

Planerade undervisningssituationer, spontana undervisningssituationer, utedagar och reflektionstillfällen. 

 

När, var, vem, varför?

 • Främst tisdag - torsdag för att ge alla barnen möjlighet till att vara med
 • Förskolans innemiljöer och utemiljöer samt vårt närområde
 • Pedagoger och barn
 • Skapa hållbara relationer för en hållbar framtid

 

Dokumentation:

För att kunna observera vad barnen gör, deras reaktioner samt deras upplevelser har vi valt att filma oss själva i samspel med barnen med en iPad. Detta ger oss pedagoger möjlighet att få vara närvarande och aktiva i stunden med barnen för att sedan under reflektionstillfällen kolla igenom filminspelning för att se vad som skedde under undervisningstillfället med barnen. Att reflektera över en filminspelning ger också oss möjlighet att se vad som fångade barnens uppmärksamhet samt vad som kan vidareutvecklas. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
  Lpfö 18