👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och socialt samspel

Skapad 2021-05-17 11:40 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Vi stöttar in i lek och i det sociala samspelet.

Innehåll

Undervisning: Vi inleder lek som hon tycker om och känner till och vi bjuder in en kompis. 

Vi leker även lekar som utmanar henne och stöttar då med hur leken går till. 

Vi skapar sammanhang där barnen har ett behov av att samspela. 

Pedagogroll: 

Vi skapar en tydligt strukturerad verksamhet med god förberedelse och förutsägbarhet. När rutiner är de samma skapar det en trygghet i barngruppen så det blir bra förutsättningar för henne att kunna samspela. 

Vi stöttar i leken och i det sociala samspelet med kamrater. Vi finns nära och sätter ord på leksignaler och försöker tolka det barnen uttrycker.

Varför: Vi vill skapa förutsättningar att vara delaktig i sociala sammanhang och att öka fantasi och föreställningsförmåga på ett lustfyllt sätt. 

Dokumentation: hur vi dokumenterar behöver anpassas efter situationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18