👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21-22 Trollets förskola SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2021-05-17 13:10 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

-       förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, (Lpfö 18 s, 14)

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Vi vill att barnen ska upptäcka matematiken i lekfulla och meningsfulla sammanhang. Matematiken är en del av vår grundverksamhet och vår omvärld. Vi vill att barnen ska utveckla logiskt tänkande och att barnen ska upptäcka matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag. Vi vill att barnen ska få ett nyfiket intresse för matematiken för att undersöka, fundera och diskutera.    

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi räknar, delar, mäter, sorterar, jämför och pratar om former. Vi är uppmärksamma och inlyssnande på vad barnen gör, vill lära sig och vi är medforskande och utmanar barnen i vardagen. Vi undersöker och ställer frågor och drar med hjälp av barnen olika slutsatser. Genom detta utvecklar barnen sitt språk och lär sig olika begrepp. Vi kompletterar lärmiljön kontinuerligt.  

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?