👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piren 2, Projektsammanfattning, Skeppet 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-17 13:18 i 133511 Förskolan Skeppet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

"Hållbar framtid - Barns möte med naturen" är projektets tema i Södermalm och det var vår utgångspunkt. 

Vi upptäckte att barnen tyckte om att samla stenar och pinnar på gården. Vi planerade aktiviteter med plockning av naturmaterial där barnen plockade dessutom bär och löv. Vi såg också att barnen var intresserade av vatten och vi började utforska vattens egenskaper. Vi gick vidare med kunskaper om årets fyra årstider, vattens kretslopp och hur kan vi människor skydda naturen, bland annat. Barnen verkade mycket intresserade av vatten och en leksak-hammarhaj vi hade i badrummet. Då började dyka upp tema "Fiskar" i vårt projekt. "Var bor fiskar?" "Vad äter fiskar?" var bland annat några frågor vi utforskade. Vi har jobbat med skapande, rörelse, språk, matematik, digitala medier, naturvetenskap.

Sedan kände vi att vi närmar oss till slutet av det här temat och förberedde oss för att gå vidare med utforskning av närområde och rörelse i kombination med våren som var på gång. (Slutet av mars, början av april).Då tog vi många promenader och utforskade området runtomkring. Hur olika platser ser ut? Hur träden och växter ser ut? Hur ändrar sig från den ena veckan till den andra? Vad händer med solen?

Efter diskussion och utforskade gick vi vidare med att plantera frön för att följa hela processen (maj).

 

 

På början visste vi inte riktigt vart projektet ska vända sig, vi tänkte bara att det kommer att ha med naturen och närmiljön att göra. Fokus på de här specifika områdena vi jobbade med kom från barnens intresse och nyfikenhet. Vad tyckte de om att göra, om vad ville de veta hur, varför. På detta sätt hade de inflytande i projektets innehåll.

Vi ändrade ofta den pedagogiska lärmiljön för att möta barnens ändrade intresse och för att introducera nya utmaningar.

Barnen har fått information och kunskap om årets fyra årstider, vattens kretslopp, fiskar, solen, hur växter växer och vad de behöver och mycket annat.  Leksaker och naturmaterial verkade locka barnens intresse och stödja deras utforskande. Digitala medier var också en viktig del i arbetet, då vi använde videor från nätet med information om bland annat vattens kretslopp, årstiderna, olika typer av fiskar och hur och vad de äter.

 

Hela gruppen har utvecklat ordföranden och mer avancerade kommunikation mellan varandra och med pedagogerna. Vi har sett också förändrat kunnande i samspel hos enskilda barn. Det har skett lärande i hela gruppen när det gäller de områdena vi jobbade med, men dessutom det har utvecklats en vilja för att lära sig mera och utforska. Barnens nyfikenhet utvecklas hela tiden och sprider sig i många olika områden, inte minst i det sociala samspelet. Deras frågor blir mer och mer komplicerade och diskussionerna mer och mer avancerade.