👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsplan Ljusne och Sandarnes förskolor

Skapad 2021-05-17 13:32 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Utvecklingsplan för Ljusne och Sandarne förskolor. Gemensamma mål för läsåret 2021/2022 är hållbar utveckling och språkutvecklande förhållningssätt. Varje avdelning undervisar utifrån denna plan. På detta sätt kan vi enkelt följa vårt systematiska arbete mot bättre kvalitet och få syn på utvecklingsområden inför nästa läsår.

Innehåll

Fokusmål detta läsår

  • Språkutvecklande förhållningsssätt

SKUAF (språkutvecklande arbetssätt i förskolan) - utbildningen som vänder sig till personal i förskolan fortsätter hösten 2021 i Söderhamns kommun. Det finns även personal som har fått en utbildning i språkstörningar hos barn via spsm. För att fånga upp och fortsätta att utveckla arbetet och arbetssättet kring språket har detta mål valts ut som ett fokusmål.

 

  • Hållbar utveckling

 

Läsåret 20/21 arbetade hela Söderhamns kommuns förskolor med hållbar utveckling. Detta område kan fortfarande utvecklas och därför  kommer vi att fortsätta att arbeta med hållbarutveckling under läsåret 21/22.

 

Kommunens mål

Ett av Söderhamns kommuns prioriterade förbättringsområden handlar om att vi ska skapa goda livsmiljöer i vår kommun. Vi ska arbeta med hållbar utvecklingfolkhälsa och att se till att våra medarbetare har goda förutsättningar för att hålla sig friska.

"Alla ska lyckas" så lyder Söderhamns kommuns mål för förskola och skola. Lärande (integration och egen försörjning) är ett annat prioriterat förbättringsområde som Söderhamns kommun har identifierat. Vi ska utveckla förskolan, arbetssättet, ledarskapet och undervisningen så att alla barn ska lyckas. 

 

Beskrivning av förskolans arbete med fokusmålen

Vision

Ni ska arbeta utifrån ett språkutvecklande förhållningssätt med fokus på att stärka barns lek, både på initiativ av barnen själva och av oss pedagoger. 

Jag vill att ni i era projekt arbetar med hållbar utveckling med fokus på hållbara relationer och barns individuella utveckling samt att försöka väva in de andra läroplansmålen i projektet. Tänk så här, hur ska vi få in matematik, språk, teknik, skapande, naturvetenskap, digitalisering m. m i vårt projekt?

Utifrån fokusmålen och barnens intresse skriver varje avdelning en planering för sitt projekt. 

 

Reflektion och analys

Reflektioner och analyser skrivs under projektplaneringen.

Enskild reflektion: Vad? Beskrivs i lärloggarna. Hur? Beskriv hur aktiviteten fungerade. Förslag och idéer på hur vi kan gå vidare.

Veckoreflektion (gemensam): Läs igenom avdelningens reflektioner som har skrivits under veckan. Beskriv: Vad som hänt? Vad intresserar barnen? Hur går vi vidare? Reflektioner av språkutvecklande förhållningssätt ska ske varje vecka i arbetslaget.

Analys: Vad kan vi se utifrån våra dokumentationer och reflektioner? Hur går vi vidare? Vad har varit syftet under perioden? Vad visar barnen för kunskaper, fantasier och tankar? Ska ske 1 gång/månad.

 

Uppföljning och utvärdering

Reflektion och uppföljning på projektet görs löpande varje vecka på reflektionstiden. Den skrivs i reflektionsrutan direkt under planeringen för projektet.  Reflektion och förhållningssätt på ert språkutvecklande förhållningssätt ska ske i er dagordning för den gemensamma planeringstiden. Ansvarig: Förskollärare och barnskötare 

Analys av reflektionerna görs i slutet av månaden i en månadsanalys i analysrutan direkt under planeringen för projektet. Ansvarig: Förskollärare

 

Utvärdering av fokusmålen görs på utvecklingsdagen i november/december och i maj/juni. Utvärderingarna skrivs i reflektions och analysdelen till denna planering.

Detta blir sedan grunden för nästa läsårs fokusmål.