👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-05-17 13:37 i Ekebyhovskolan Ekerö
Hållbar utveckling
Grundskola 6 Biologi Samhällskunskap Geografi Religionskunskap
Det här kapitlet handlar om hållbar utveckling och vad det är. Vi börjar med att definiera själva begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att jordens resurser ska kunna nyttjas även av människor i framtiden måste de användas förnuftigt. Då kan vi få en hållbar utveckling. Ett sätt att mäta hur mycket resurser en människa eller ett land använder är ”det ekologiska fot-avtrycket”. För att nå en hållbar utveckling måste vi minska de rika ländernas fotavtryck. Vi ska också titta på hållbar utveckling i ett samhällsperspektiv. Hur ska vi nå en socialt och ekonomiskt jämlik jord. Vi kommer att utgå från Agenda 2030s mål.

Innehåll

Ekologiska foravtryck

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologiskt_fotavtryck

Testa dig själv: https://www.wwf.se/om-oss/goda-resultat/ny-klimatkalkylator-haller-koll-hur-manga-jordklot-lever-du-av/

Agenda 2030 - de globala målen

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

 

Exempel på typer av frågor/kunskaper du ska kunna svara på eller redogöra för:

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Vad vill UNDP att vi ska uppnå med de globala målen?
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar?
 • Hur kan du bidra till en jämlik jord?
 • Vad menas med försurning?
 • Varför behöver vi bevara vår biologiska mångfald?

 

 

 Arbetsområdets centrala begrepp:

 • klimatförändringar
 • växthuseffekten
 • hållbar utveckling
 • naturresurser
 • överkonsumtion
 • industrialisering
 • konkurrens
 • ändliga och förnybara resurser
 • ekologiskt fotavtryck
 • fossila bränslen
 • kärnkraft
 • biobränslen
 • energikällor

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och en skriftligt inlämningsuppgift. 

 I arbetsområdet ingår även planeringen Hällbar utveckling - kemi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re

Matriser

Re Sh Bi Ge
Hållbar utveckling - enskilt arbete

Godkänt
Mer än godkänt
Mycket väl godkänt
Hållbar utveckling (ge)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan föra relativt väl underbyggda resonemang om miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring (ge)
Du kan föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du ger också enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du ger också utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar.
Du kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du ger också välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar.
Undersöka samhällsfrågor (sh)
Du kan undersöka enkla samhällsfrågor i din närhet. Du beskriver enkla samband.
Du kan undersöka komplexa (sammansatta) samhällsfrågor i din närhet. Du beskriver enkelt dessa samband.
Du kan undersöka komplexa samhällsfrågor i din närhet. Du beskriver dessa samband mer ingående.
Människors & barns rättigheter (sh, re)
Du kan kort berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna /barnets rättigheter och ge något exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna /barnets rättigheter och kan ge flera exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna /barnets rättigheter och resonerar om vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Samtala och diskutera (bi)
Du kan skriva om och diskutera enkla frågor som hör till hållbar utveckling. Du fördjupar ditt resonemang med någon fråga och ett annat perspektiv.
Du kan skriva om och diskutera enkla frågor som hör till hållbar utveckling. Du fördjupar ditt resonemang med flera frågor och några olika perspektiv.
Du kan skriva om och diskutera enkla frågor som hör till hållbar utveckling. Du fördjupar ditt resonemang med flera frågor och flera olika perspektiv.