👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ta det som en man!

Skapad 2021-05-17 13:55 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola F – 9
Vi läste under några veckor boken Ta det som en man, en bok som bl.a. handlar om vad som händer med oss människor när vi försöker ta på oss roller för att "passa in" i samhället. Som slutuppgift ska du få skriva och fundera kring vilka vi egentligen är, en uppgift som funnits med på ett nationellt prov (2010).

Innehåll

Dessa mål jobbar vi mot (syfte):

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Detta kommer vi arbeta med (centralt innehåll):

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Arbetssätt, metod och material

Vi kommer under några veckor läsa boken Ta det som en man! av Hampus Nessvold. Vi blandar högläsning med läsning i par och egenläsning. Före och efter läsning kommer vi tillsammans att diskutera olika aspekter av boken, för att du lättare ska förstå den och hänga med i texten.

Vi kommer framförallt fokusera på att diskutera de frågor som texten väcker; vilka är vi? Vilka förväntas vi vara? Vad händer när människor inte följer normerna, utan bara vill vara sig själva? Vi diskuterar i par, grupper och till viss del i helklass. 

Som slutuppgift gör du en skrivuppgift från ett gammalt nationellt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din skriftliga slutuppgift "Vilka är vi?".

Matrisen är direkt hämtad från det årets nationella prov (som uppgiften är hämta från alltså) och utgår därför från det gamla betygsystemet. 

Matriser

Vilka är vi?

Godkänt
Väl godkänt
Mycket väl godkänt
Komunikativ kvalitet
Syfte och begriplighet Medvetenhet om mottagare
* fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning *visar strävan efter anpassning till läsaren
* fungerar i det tänkta sammanhanget * är anpassad till läsaren
*fungerar väl i det tänkta sammanhanget * är väl anpassad till läsaren
Innehåll
Åldersadekvat innehåll/komplexitet Genremedevetenhet
*innehåller i huvudsak relevanta uppslag; de flesta uppslag utvecklas något * den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd * innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten
* innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas * den egna tankegången framgår och är underbyggd * ansatser till ett kritiskt resonemang finns *innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten
* genrens möjlighet utnyttjas * den egna tankegången är väl underbyggd * ett kritiskt resonemang förs * god balans mellan: detaljer - översikt, personligt - allmänt
Struktur
Fokus Textbindning
* uppbyggnaden är i huvudsak tydlig, t.ex. kronologisk * enkel textbindning, t.ex. genom sambandsord
* uppbyggnaden är tydlig * varierad textbindning, t.ex. genom sambandsord
* uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet * varierad och ändamålsenlig textbindning genom t.ex. sambandsord
Språk
Ordval Tempusbruk Meningsbyggnad Stil
* ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav * tempusbruket är i huvudsak korrekt * meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
* ordvalet är passande och varierat * tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv * meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt * viss stilistisk anpassning efter ämne/situation
*ordvalet är träffande, varierat och specifikt * tempusbruket är anpassad efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt * meningsbyggnaden är varierad och träffsäker * god stilistik anpassning efter ämne/situation
Skrivregler
Skiljetecken Styckemarkering Stavning
* relativt gott bruk av skiljetecken * vissa stavfel som inte stör förståelsen
* relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker * få stavfel
* gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker * ytterst få stavfel