👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristianstad

Skapad 2021-05-17 15:13 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F Svenska SO (år 1-3)
Vad kännetecknar en stad? Vad finns i Kristianstad?

Innehåll

Mål: 

 • Eleven ska ha kunskap kring vad en stad är för något.
 • Eleven ska kunna namnge viktiga byggnader i Kristianstad och dess funktion.
 • Eleven ska få kunskap kring var de bor och deras adress.

 

Arbetssätt:

 • Tankekarta gemensamt i klassen, samla in befintlig kunskap från eleverna vad de kan om Kristianstad.
 • Alla elever ska rita sitt hus, vem som bor hos dem och skriva sin adress.
 • I par kommer eleverna få söka fakta kring byggnader i Kristianstad, vi kommer att använda chromebooks.
 • I par skapa en gemensam bild av den byggnad de letat fakta kring.
 • Redovisning sker genom utställning av elevernas alster i klassrummet och de kommer att får berätta vilken byggnad de arbetat med och vad som kännetecknar just deras byggnad.

Kopplingar till läroplanen

 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -