👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2021-05-17 15:40 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du kommer få lära dig mer om bondgården.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Känna till hur jordbruket påverkat vårat närområde
 • Känna till bondens arbetsuppgifter
 • Känna till mjölkens väg från kossa till förpackning
 • Kunna jämföra hur det var på en bondgård förr och nu
 • Känna till de olika djuren och vad de gör för nytta på en bondgård

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Kommunikativ förmåga - delta i samtal
 • Analysförmåga - göra jämförelser

 • Begreppsförmåga - lära mig nya ord

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Berätta och visa vad jag har lärt mig under arbetsgång
 • Dokumentera genom att skriva och rita om det jag har lärt mig

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Högläsning och boksamtal
 • Muntliga genomgångar
 • Rita och skriva
 • Se på filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3