👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad behövs för att ett frö ska gro?

Skapad 2021-05-18 06:37 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Förskola
Tillsammans med barnen ska vi undersöka under vilka förhållanden en ärta klarar av att gro.

Innehåll

Vad?

Tillsammans med barnen ska vi genom systematiskt arbetssätt undersöka under vilka förhållanden en ärta klarar av att gro. För att undersökningarna ska bli systematiska kommer vi att starta sex stycken olika odlings försök där enstaka variabler skiljer de åt.

Vi kommer att undersöka om de olika variablerna har någon inverkan på groning, vi hoppas att barnen får förförståelse för naturvetenskap.

Vi kommer att använda mig av flera olika undervisningsstrategier under arbetets gång.

Undervisningens lärandesituation kommer att inramas genom introduktion och kommunikation med barnen där även ett expansivt språk med adekvata begrepp inom innehållsområdet kommer att användas. Genom alla moment kommer barnen att både stöttas och utmanas samt att vi tillsammans ska försöka att hitta olika mönster längs vägen så att barnen kan generalisera och omsätta kunskapen till fler situationer i vardagen.

Varför?

Genom att ett systematiskt arbetssätt undersöka under vilka förhållanden en ärta kan gro hoppas jag att barnen får förförståelse för olika processer i naturen.

Målet är att diskussionerna i barngruppen ska landa i växternas livscykel och vad de behöver att gro och tillväxa. Det är viktigt för barnen att får tid till reflektion och att det finns möjligheter till det eftersom undervisningen pågår i flera veckor.

Hur?

 Barnen har odlat krasse, där har diskussionerna handlat mycket om att växter är levande varelser och vad de behöver att leva, vi kommer att använda oss av dessa reflektioner för att introducera denna planering för barnen, att vi nu ska se vad som händer om ärtorna har tillgång till alla dessa faktorer vi tidigare diskuterat att växter behöver. Innan vi sätter igång med odlingar kommer vi att ställa oss frågor: Kan frön gro i mörker eller krävs ljus? Behöver frön värme för att gro? Behövs jord eller kan de gro på bomull? Behöver frön syre för att gro? Behövs fukt för att frön ska gro? 

 

Barnen ska ges möjlighet att ställa sina hypoteser  kring de olika variablerna som ska undersökas. Vi kommer sedan att undersöka våra odlingar en till två gånger i veckan tillsammans med barnen och dokumentera vad som händer.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18