👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt fåglar avslut

Skapad 2021-05-18 07:59 i 224631 Förskolan Perrongen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Reflektion och analys av vårt projekt

Innehåll

Projektutvärdering:

·         Hur uppfyllde vi projektets syften – och varför?

Genom att barnen på olika sätt tillägnat sig mer kunskap om fåglar har de fått en insikt och ökad förståelse för olika läten, namn, arter, levnadsvillkor, rörelser, likheter och skillnader, antal osv. 

·         Vilket lärande och förändrat kunnande tänker vi har skett?

Vi har samtalat med barnen om att projektet kommer till uttryck i deras lek och speglar sig i deras samtal, språk och skapande. Barnen har fått möjlighet att sätta sig in i ämnet genom olika estetiska uttryckssätt som dans (fågeldansen), musik, skapande med bl.a. naturmaterial (hållbarutveckling) material som barnen vill använda i sitt utforskande. Papiermache, papper, lera, olika pennor och kritor. Vi kan se att de olika estetiska uttrycksätten understödjer barns kunskaper och lärande.    

·         Hur har barnen fått syn på sin eget/gruppens lärande och förändrade kunnande?

Vi har utgått ifrån barnens intressen då de tidigt visade ett intresse för fåglar som blev grunden till projektet. Under projektets gång har vi sett att intresset för dans, dramatisering och olika mönster och rörelser har ökat. Vi har dokumenterat tillsammans med barnen och de har fått reflektera över sitt görande och fått en insikt i hur mycket de har gjort. 

·         Hur reflekterade vi med barnen?

Vi har gjort två utvärderingar, en enskild och en i mindre grupp där barnen har svarat på reflekterande frågor. Vad var roligt? Vad har du lärt dig? Finns det något du/ni vill undersöka närmare och lära mer om? 

Vi har visat barnet lärloggar och det barnet har gjort. Efter varje aktivitet har vi frågat barnen hur de har upplevt aktiviteten. 

Vi har gjort barnen delaktiga och låtit dem använda digitala verktyg för att ge barnen kompetenser för att hantera sin omvärld, även den digitala.

Vi har arbetar med delaktighet och inflytande och har haft fokus på mångfald och variation.

Demokratiska värderingar- vi har arbetat aktivt med att barnen ska känna tillhörighet och få bekräftelse och vi har stöttat de i alla moment av socialt samspel.

 

Uppgifter