👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21-22 Trollets förskola SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2021-05-18 07:46 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

     - förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö s,14) 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Vi vill att barnen ska få en djupare förståelse för hur växter, djur och människor samverkar samt hur miljön/luft påverkas av människan. Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. Att utgå från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Barn är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa. Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi utbildar barnen och synliggör naturvetenskap genom olika experiment samt fångar upp barnens egna frågeställningar och tankar. Vi är medforskande och låter barnen ställa hypoteser. Vi använder Snick och Snack där vi utbildar barnen i att vara varsamma om vår miljö. Vi utbildar barnen i enklare ekosystem och andra kretslopp samt tittar närmre på föroreningar.  

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?