👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katolska-, ortodoxa- och reformerta kyrkors framväxt och utveckling. Etik och moral

Skapad 2021-05-18 08:34 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Under det här arbetsområdet får du möjlighet att lära dig mer om de kristna kyrkornas framväxt, utveckling och påverkan. Du kommer även studera hur kristendomen spridit sig över världen genom upptäcktsresande och vilka konsekvenser det fått.
Grundskola 7 Religionskunskap Historia
Du kommer att träna nedanstående förmågor under arbetsområdet med hjälp av det centrala innehållet. Du kommer även att få visa hur väl du behärskar dem.

Innehåll

Vi arbetar med de tre stora inriktningarna inom kristendomen; katolicismen, ortodoxa kyrkan samt protestantismen. Förutom att du lär dig huvuddragen studerar vi också hur de spridit sig i världen, bl.a genom olika upptäcktsresande. 

Vi kommer även att arbeta med etik och moral genom att gå igenom de olika modellerna; pliktetik, sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. Genom att utgå från olika dilemman tränar vi hur man kan tänka utifrån modellerna och att analysera ett dilemma utifrån olika perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re
Katolska-, ortodoxa- och reformerta kyrkors framväxt och utveckling

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Kunskap
om de tre olika formerna av kristendom
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera
om likheter och skillnader mellan de tre olika formerna av kristendom
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklad och nyanserade resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Undersöka och beskriva samband
Beskriva hur religionen påverkar och påverkas av samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med väl utveck­lade och väl underbyggda resonemang.

Hi Re
Etik och moral

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Re  A 9
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.