👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk, samisk religion och ojämlika levnadsvillkor

Skapad 2021-05-18 09:23 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Geografi Religionskunskap Svenska
Vi kommer tillsammans att lära oss om de olika minoritetsspråken, fornordisk och samisk religion samt diskutera människors olika levnadsvillkor.

Innehåll

Tidsperiod

 •  22-23

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska kunna
  - Resonera kring orsak och konsekvens för människors olika levnadsvillkor
  - Ge exempel på hur man kan förbättra en människas levnadsvillkor
  - Beskriva fornskandinavisk och samisk religion samt hur de uppfattas i dagens samhälle
  - Ge exempel på nationella minoritetsspråk
  - Resonera kring olika språkliga varianter samt ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
 •  

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Deltagande i klassrumsdiskussioner (EPA)
 • Exittickets

     Summativ

 • Skriftlig uppgift

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6