👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtecken

Skapad 2021-05-18 09:36 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi undersöker naturens förändringar när vi träder in våren.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Iochmed årstidsförändringarna sker naturliga processer som är lätta att upptäcka och visa tillsammans med barnen. De visar stort intresse för djur och natur och vi spinner vidare på deras idéer.

 

Mål

Vi vill öka barnens förståelse för naturens cykler och processer och göra dom medvetna om hur man kan använda och upptäcka naturen på sätt som inte är skadlig för den.

Metod

Vi går på skogsutflykter för att göra barnen trygga i att vistas i den. Det ökar deras motoriska förmåga och vi låter den fria leken ta plats för att ge barnen uttrymme att hitta material som de kan använda att leka och konstruera med. Barnen får även möjlighet att titta och undersöka stort som smått genom att vi använder förstorningsglas och burkar att samla material för att titta på.

 

Vi ger barnen uppdrag att samla olika material i naturen för att de ska kunna identifiera och benämna olika föremål, tex kottar, barr och pinnar. Efteråt kan man diskutera skillnaden mellan de olika typerna av barr/kottar/löv och vilka träd de tillhör.

 

 

Vi har vid flera tillfällen hittat skräp i skogen vilket gjort att vi har diskuterat återvinning och varför vissa material gör skada i naturen. Vi har även ätit frukt i skogen och pratat om varför man kan slänga fruktskal i naturen

 

Vi har lånat böcker på biblioteket med inspiration från barnens intressen, som tex blommor, insekter och årstidens förändringar. Genom böckerna kan vi besvara dom frågor som barnen ställer om olika naturfenomen och visa bilder på de olika stegen i naturens processer. Med tydliga bilder blir det också lättare för barnen att kunna identifiera djur och insekter ute i naturen.

 

Varje barn får plantera frö i mjölkkartonger. Vi sätter både frö från fröpåsar samt använder frön från frukt och grönsaker som vi äter. På så vis får barnen se grönsaken/fruktens startfas och slutmål.

 

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18