👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten & Luft

Skapad 2021-05-18 10:40 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi - vatten och luft

Innehåll

Vi kommer att lägga mycket tid på att göra laborationer, både i grupp, par och enskilt. Vi kommer diskutera vattnets och luftens kemiska egenskaper, vattnets kretslopp och faser. Vi kommer titta på filmer, läsa texter och diskutera.

Efter avslutat område ska du kunna:

- Beskriva vad vatten består av

- Beskriva vattnets olika former

- Förklara vattnets övergångar 

- Förklara vattnets kretslopp med hjälp av ord och bilder

- Beskriva vad luft består av

- Utföra en enkel laboration

- Dokumentera hur du har genomfört en laboration med ord och/eller bilder

- Förklara ett resultat i en laboration med hjälp av ord och/eller bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6

Matriser

Ke
Vatten & Luft

Rubrik 1

Röd
Gul
Grön
Aspekt 1
Genomföra undersökningar
 • Ke  E 6
Eleven behöver träna mer på att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 2
Använda utrustning
 • Ke  E 6
I arbetet använder eleven inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Aspekt 3
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
Eleven kan inte föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten