👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, kapitel 7: Skala, vinklar och area

Skapad 2021-05-18 10:44 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Planeringen utgår från boken "Koll på matematik 4B" och sjunde kapitlet "Skala, vinklar och area".

Innehåll

Vilket djur har störst och minst gap? Hur kan föremålen vara lika stora? Hur förklarar man hur stor en yta är? Vad betyder skala 1:1?

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Du ska lära dig:

 • skala, förstoringar och förminskningar 
 • räta, spetsiga, och trubbiga vinklar
 • att jämföra och uppskatta area 
 • att mäta och beräkna area 

Hur ska vi arbeta? 

Vi ska arbeta med:

 • läroboken Koll på matematik 4B
 • genomgångar
 • Bingel 
 • appar eller andra digitala resurser på din ipad
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • EPA - enskilt, par, alla 
 • praktiska aktiviteter

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang 
 • Mattekollen 1,2,3
 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4: Skala, vinklar och area

Påväg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar och använder avbildningar med hjälp av den skala som finns angiven
 • Ma
Begrepp
Eleven: - använder standardiserade enheter - känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp - den information om skalan som finns på avbildningen - skillnaden mellan omkrets och area
 • Ma
Metod
Eleven: - gör egna förstoringar och förminskningar - jämför och storleksordnar areor och vinklar - gör rimliga uppskattningar av area och vinklar i olika sammanhang - använder fungerande metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer
 • Ma
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om skala, vinklar och area med olika uttrycksformer - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om skala, vinklar och area
 • Ma
 • Ma