👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2021-05-18 10:49 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
Förskola
Ute-Ugo med sina kompisar Hjärtrud och Kreativa!

Innehåll

Vad ska läras ut?

Kopplingar till läroplanen

 •  
  Lpfö 18 
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 •  
  Lpfö 18 
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  
  Lpfö 18 
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Syfte:

Syftet  är att väcka nyfikenhet och intresse för djur, växter, natur .

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi ska titta på, samtala om och undersöka  bland annat djur och insekter i vår närmiljö (svenska djur) växter och årstidernas förändringar i naturen. 

planerade aktiviteter:

- plantering av frön, vi kommer att samtala om vad fröet behöver för att växa och överleva. 

- Vi kommer att låna böcker som passar temat ,vi skapar nytt material.

 

Årstider och väderlek, vårtecke

-vi använder luppar

-öva grovmotorik

-ge barnen ökad förståelse för ljus och mörker

Undervisningen ska genomföras i helgupp , i skogen men mer uppdelat på  förskolan där vi utmanar barnen ges utrymme för att göra sin röst hörd.

Barnen får möjlighet till att utforska, samtala och reflektera tillsammans . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,