👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska som förstaspråk VT21

Skapad 2021-05-18 10:50 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Vi har jobbat vidare i boken Tähtijengi 3-4. Vi har pratat lite om vokalharmoni och olika dialekter i finska språket. Vi har tittat på Lastenuutiset och gjort ett quiz efter varje avsnitt. Vi har jobbat med Kalevala, Runeberg, Sverigefinnarnas dag och J.V. Snellman.

Innehåll

Innehåll

Läsa: Vi gör olika läsförståelse övningar, högläsning och eleverna läser sina egna texter.

Skriva: Vi skriver olika slags av texter.

Lyssna: Vi tittar på Lastenuutiset varje vecka och gör Uutisvisa efter varje avsnitt. 

Prata: Vi pratar bara finska på lektionerna. 

Sverigefinsk kultur: Kalevala, Runeberg, Sverigefinnarnas dag, J.V. Snellman.

       Syfte 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis utveckla kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

       formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status. 

 

Mål 

       du kan och vill använda mera finska när du pratar – motivation! 

       ditt ordförråd ökar. 

       du lär dig mera om det finska språket. 

       att du blir säkrare när du använder vokalerna o,u,y  samt dubbelvokaler och konsonanter. 

       att du får bättre flyt i din läsning. 

       du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

       att du får lära dig om finsk kultur, musik och traditioner.