👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar

Skapad 2021-05-18 10:49 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi arbetar med den tekniska lösningen glasögon

Innehåll

Vi tittar tillbaka på glasögonens historia, hur de uppfanns och hur de har utvecklats sedan dess. Vi diskuterar utvecklingen och kollar på film om den. Vi går igenom och diskuterar hur man gör när man utvecklar en teknisk lösning. Vi kommer titta på glasögon och identifiera vilka delar de består av. Vi tittar närmare på gångjärnet och vad det kan användas till mer än i glasögon, vi testar även på att konstruera egna gångjärn. Slutliga skapar vi egna glasögon efter nya behov. Vi kommer göra egna ritningar, välja material och konstruera. 

 

Efter avslutat område ska du kunna:

- genomföra ett tekniskt arbete

- pröva dig fram i arbetet och testa olika lösningar

- göra en ritning 

- beskriva din arbetsgång och motivera dina val genom arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Glasögon

Rubrik 1

Röd
Gul
Grön
Blå
Aspekt 1
Genomförande av teknikarbete
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte genomföra ett teknikutvecklings- och konstruktionsarbete.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 2
Formulera och välja alternativ
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 3
Dokumentera med text
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte göra dokumentationer av arbetet med texter där intentionen i arbetet är synliggjort.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 4
Dokumentera med skiss
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte göra dokumentationer av arbetet med texter där intentionen i arbetet är synliggjort.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser där intentionen i arbetet är väl synliggjord.