👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2021-05-18 10:57 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi jobbar med Jorden och landar tillslut i Sverige i början av 1900-talet

Innehåll

Under HT-20 jobbar vi med Solsystemet. 

Vi ritar vars en karta över solsystemet med dess planeter.

Efter detta fokuserar vi på jordklotet och vi tittar på hur solen påverkar vårt klimat och hur man bor och lever i de olika världsdelarna.

Eleverna tillverkar egna böcker som vi ritar och berättar i. Vi letar bilder på nätet och skriver texter gemensamt som vi sedan klipper ut och sätter in i våra böcker. 

Varför har vi årstider i Sverige?

Vad har vi för klimat i Skåne?

Varför är olika årstider bra för oss?

Vi "landar" i början av 1900-talet. 

Vi tittar på filmer som visar hur det var förr, både hur man levde och hur man jobbade och hur det såg ut i samhället.

Vi jämför med hur vi har det idag. Hur är det annorlunda från Emil i Lönnebergas tid och nu?

Matriser

SO
Kunskapskrav SO år 9

Att leva i Sverige

Ny nivå
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan **bidra** till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor
Eleven kan föra **enkla** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och **bidrar** till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **enkla** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **välutvecklade** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.

Att leva i världen

Ny nivå
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **enkla** och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **välutvecklade** och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Ny nivå
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Ämnesspecifika begrepp

Ny nivå
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.

SO
SO matris år 4-6

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Hemmortens historia
Du kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Kartor
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera dig och för att visa på **någon** plats och **något** land med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera dig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera dig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Befolkning och bebyggelse
Du **bidrar** till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du för **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du för **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Globala miljöfrågor
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan Du **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan Du ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan Du ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Yrken
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.