👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk och samisk religion

Skapad 2021-05-18 11:06 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Vi arbetar med fornskandinavisk och äldre samisk religion, begreppet religion samt finner spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion? Varför finns religion? Hur har religionerna vuxit fram? Vi ska lära oss om fornskandinavisk religion samt samisk religion genom att ta del av berättelser från dessa religioner. Vi ska också titta på vad för spår vi kan finna i dagens samhälle som lever kvar från våra fornnordiska religioner.

Innehåll

 

Du ska få lära dig om ursprungsfolkens religioner i Norden. Vi lär oss om äldre samisk religion samt om nordisk mytologi. Vi kommer också lära oss om religionernas betydelse för människan genom historiens lopp. Nya ord och begrepp som du kommer få fördjupa dig i är bland annat religion och livsåskådning.

Vi lär oss genom:

- gemensamma genomgångar

- filmer

- läroboken PULS religion

- läroboken Upptäck religion

- Frågor om fornnordisk religion i Teams

- Häfte Samer 

- Korta filmer

- Aktiviteter som "Fyll i luckorna i texten", "Sant eller falskt"  och "Para ihop" på SMART Notebook

Du visar dina kunskaper genom:

- att arbeta utifrån en tankekarta eller med stödord när vi svarar på frågor utifrån en text

- att anteckna på lektionerna

- arbeta med med frågorna i textboken på Teams

- vara aktiv på lektionerna vid genomgångar och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fornskandinavisk och samisk religion
Eleven kan beskriva fornskandinavisk och samisk religion och kan ge exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion beskriva några grundläggande drag för dessa religioner, samt kan ge minst ett exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion beskriva grundläggande drag för dessa religioner, samt kan ge minst två exempel på hur de iakttas i dagens samhälle.
Du kan utifrån berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion beskriva dessa på ett utvecklat sätt, samt ge flera exempel på hur de kan iakttas i dagens samhälle.
Begrepp
Eleven använder sig av nya ord och begrepp inom religionskunskapen
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara begrepp inom religionskunskapen såsom religion, livsåskådning och högtid m.m. på ett väl fungerande sätt.