👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO i Revolutionernas tid

Skapad 2021-05-18 12:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Ett AO om Revolutionernas tid.
Grundskola 8 Matematik Svenska som andraspråk Engelska Historia Svenska Teknik Idrott och hälsa Fysik
Detta AO kommer att föra dig tillbaka till svunna tider när röken låg tjock över städerna. Lyckan över detta var stor ty denna rök var ett tydligt tecken på framgång i samhället. Idag kanske vi undrar hur det kunde förhålla sig så, men det är just så det är med historien; man måste hela tiden utgå från vad människorna där och då tidigare hade upplevt, förstå tankegångarna som rådde och hur dessa tankar kunde få fäste. Tillsammans dyker vi ner i 17- och 1800-talets omtumlande period - revolutionernas tid.

Innehåll

Du kommer få möjlighet att bekanta dig med vår stad ur ett historiskt perspektiv. Tänk när vi åkte spårvagn och hamnen var full av ångdrivna fartyg! Vad minns människor kring oss från denna tid? Du har snart flera svar på dessa frågor. Njut av foton från förr och lär dig mer om hur din stad har utvecklats under drygt 100 år!

Fredriksdal har vi en rik källa till hur Helsingborg såg ut förr. Trots covid-19 vill vi höra vad de kan förmedla därifrån. Därför kommer du få delta i en digital föreläsning som handlar om livet förr i allmänhet och kärlekslivet i synnerhet med hjälp av våra kunniga museipedagoger Anna och Åsa!

Hur ska du sortera allt du lär dig och samlar in i detta AO? En lösning är att du skapar en sorts portfolio i en alldeles egen Google Site. När du skapar din Site sorterar du även dina nyvunna kunskaper. Hur vill du döpa dina avsnitt och sortera? Fundera, vi har ett förslag på hur vi tänker som du kommer att få ta del av.

Mot slutet av  AO-perioden kommer ni att få skapa era egna sällskapsspel där ni ska förkovra era kunskaper från alla olika ämnen. Vi behöver ju belysa tidsperioden ur olika perspektiv!


Engelska:
De flesta moderna uppfinningar som datorn, rymdskeppet eller CD-korten är resultatet av teamarbete i stora företag. Det finns dock några uppfinnare som kom på sin idé helt själva - eller nästan. Vad tycker du är den mest briljanta uppfinningen någonsin? Eller motsatsen, den värsta uppfinningen?

Vi kommer i engelskan arbeta med olika uppfinningar som ni kommer att få fördjupa kunskapen om.  Ni kommer att få göra en muntlig presentation.

Förmågor du ska utveckla är:

 • att formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • att utveckla kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språkch texter från olika källor.

 

Fysik:
I fysiken kommer vi undersöka hur olika historiska upptäckter har hjälpt till att forma det samhälle vi lever i, samt vilka konsekvenser dessa kan få för miljö, samhälle och vårt sätt att leva.  Vi undersöker även vilka revolutionerande möjligheter som uppkom i samband med kunskaper inom optik och akustik? Hur såg energiproduktionen och energiförbrukningen ut bakåt i tiden och hur har den förändrats fram till idag och vilka utmaningar står vi inför i framtiden? Hur ska den räcka till?     

Förmågor du ska utveckla är:

 • att resonera kring hur människa och teknik påverkar miljön och kring de åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.  
 • att kunna beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människans levnadsvillkor.  

 

Historia:

Historien pågår hela tiden och människornas liv förändras från generation till generation. Ofta går förändringarna sakta, under andra perioder utbryter revolution och livet blir sig aldrig mera likt. Under det här AO:t kommer vi se hur hur människorna går från att nästan uteslutande leva på landsbygden och arbeta med jordbruk, till att bo i städerna och vara sysselsatta i fabriker. Vilka politiska idéer och tekniska uppfinningar drev på denna utveckling? Vilka konsekvenser fick denna utveckling för arbetslivet, framväxten av nya samhällsklasser och samhällets syn på kvinnors och mäns roller?

 

Förmågor du ska utveckla är:

 • att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar som t. ex. franska och industriella revolutionen.
 • att kunna förklara hur människors levnadsvillkor och sätt att tänka kan påverkas av den tid de lever i. 
 • Idrott och hälsa: 

Ni ska få uppleva hur kroppen användes när man arbetade som bönder och i industrin.

 

Förmågor du ska utveckla är:

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

 

Matematik:

I matematiken kommer vi arbeta med grafer. Där ni ska kunna läsa av och skapa egna grafer med hjälp av data. 

Du kommer få möjlighet att träna: 

 •  Din förmåga att förstå och använda begrepp
 • Din förmåga att förstå och använda  metoder 
 •  Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang

 

Svenska:

Svenskan i AO:t kommer att innehålla både språkhistoria och litteraturhistoria. Vilka länder och språk hade inflytande på Sverige och svenskan vid denna tidsperiod i historien? Och vilken slags litteratur skapades under samma tid? Vilka tankar och filosofier var rådande och på vilket sätt påverkade dessa litteraturen?

 

Under AO-perioden kommer vi även att genomföra litterära samtal samt arbeta med läsreflektioner.

 

Från det centrala innehållet i svenska:

 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.

Förmågor som tränas:

 • Resonera kring litterära verk och det sammanhang de uppstod i.
 • Resonera kring svenska språkets uppkomst, utveckling och särdrag.
 • Förmågan att samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor, framföra sina åsikter och argumentera.
 • Tolka och föra resonemang om olika texters budskap.
 • Förmågan att sammanfatta olika texters innehåll samt göra kopplingar till tids- och orsaksaspekter. 

 

Teknik: 

I tekniken  kommer vi att  undersöka hur olika tekniska system behövs och samverkar för att producera distribuera elektricitet.  Vi kommer även att undersöka sambanden mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Vilken betydelse har tekniken för vetenskapliga upptäckter och tvärtom?  

 

Förmågor du ska utveckla är:

 • att resonera kring hur olika  föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och drivkrafterna för teknikutvecklingen. 
 • att resonera kring hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhället och miljön.
 • din förmåga att genomföra teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösning.

 

Centrala begrepp

Ämne

Begrepp 1

Begrepp 2

Begrepp 3

Begrepp 4

Begrepp 5

Engelska

steam engine

tin can

typewriter

incandescent lamp

agriculture

Fysik

energikälla

verkningsgrad

optik

akustik 

energiprincipen

Historia

revolution

industrialisering

laga skifte

urbanisering

kapital

Idrott och hälsa

tafatt, tagen

kull

pjätt

datten

sista,sur

Matematik

funktion

graf

proportionalitet

diagram 

förändring

Svenska

romantiken

realismen

naturalismen

mål

följetong

Teknik

uppfinning 

råvara

distribuera 

vetenskap

algoritm

Ni kommer att arbeta med de centrala begreppen varje vecka, samt lära och träna strategier för att minnas ord och dess betydelser. Mot slutet av AO-perioden kommer ni att testas på begreppen tills ni kan dem.

 

Tids- och uppdragsplan:

Vecka

Aktivitet

Kommentar

16

Intro “gamla Helsingborg”

Franska revolutionen intro

 

17

Franska revolutionen forts

 

18

Uppfinningar och industrialisering

 

19

Uppfinningar och industrialisering

Litterära samtal

20

Uppfinningar och industrialisering

½ kompetensutvecklingsdag måndag + Vasalöpet onsdag

21

Uppfinningar och industrialisering, göra en Google site; Historiesajten

Bedömning NO/SO fredag
Bedömning eng tis-tors

22

Göra en Google site; Historiesajten

Bedömning eng må - tors

23

Teamdagar - Romeo&Julia samt tillverka sällskapsspel

 

24

Teamdag  i fält

Skolavslutning tisdag 15/6