👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2021-05-18 13:17 i Anneroskolan Helsingborg
Arbetsområde om Vår och Sommar utifrån Koll på NO, åk 4
Grundskola 4 Biologi
Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön har smält. Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. Alla fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka. I buskar och träd hörs fågelsång. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som har kommit!

Innehåll

Konkretiserade mål

Under perioden kommer vi att lära oss naturen på våren och sommaren. Du ska kunna förklara hur pollinering går till och ge exempel på viktiga pollinerare. Du ska även kunna ge en enkel förklaring till hur växternas fotosyntes fungerar. 

Efter arbetsområdet om vår och sommar ska du kunna:

 • Namnen på några vanliga blommor. 
 • Namnen på några fåglar i din närhet. 
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerade. 
 • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Undervisning

Mycket av den undervisning vi kommer att ha är muntlig. Den information som kommer att bearbetas är ofta muntligt och hämtad från det aktuella läromedlet. Vi kommer att diskutera olika begrepp utifrån arbetsområde samt titta på aktuella filmer. Eleverna kommer att arbeta självständigt i mindre grupper med text och frågor för att lära sig hitta fakta. ILT används.

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller olika områden som berör tema Vår och sommar (Hur du diskuterar/resonerar)

 • Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet, lyhördhet)

 • Du har baskunskaper om arbetsområdet. (Vad menas med pollinering, vad är fotosyntes och varför har blommor så vackra färger)

 • Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. (ex: fotosyntes, pollinering, hjärtblad, pollen, ståndare  m.m)

 • Du kan beskriva och ge exempel på hur naturen förändras under vår och sommar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6