👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av skönlitteratur som du valt. Åk 9

Skapad 2021-05-18 13:19 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska
Utifrån en bok kommer vi att arbeta med olika delar av svenskämnet med fokus på att läsa och skriva. Fokus i arbetet är läsförståelse, medan skrivandet är vägar för att stärka eller för att visa din nuvarande förståelse av det lästa.

Innehåll

Vad gör vi?

 • Läser (lyssnar på) en egenvald bok.
 • Svarar på frågorna till texten

 

Kunskapskrav som testas

(se matris "Skönlitterär läsning, åk 9" nedan)

Kunskapskrav som berör Läsförståelse är det som testas i arbetet. 

 

Arbetsformer

Du läser (lyssnar på) boken.

Vi arbetar med skrivande genom svara på frågorna till texten.

Vi kommer att träna på att använda olika lässtrategier genom läsningen för att ta reda på svaren på frågorna. Du kommer att leta svar i texten och du kommer att tolka, resonera och dra slutsatser kring texten.

 

Svenska läsplan v.15-20.

 

Du kommer att välja en valfri bok att läsa. Du kan välja en bok som du länge har haft i bokhyllan men inte fått läst, eller du kan välja mellan det utbud som din lärare erbjuder dig.  

 

Utifrån boken och några stödfrågor som du får varje vecka, så ska du sedan spela in 1-2 minuter film/vecka, alternativt så skriver du ett chattmeddelande på Teams om max 200 ord/vecka. 

 

Trots att det är korta kommentarer som ska göras så behöver du tänka på att underbygga dina påståenden med exempel och förklaringar.  

 

PLAN  

Vecka 1. v.16

 • Välj bok 
 • Läs en femtedel av boken. (Ta sidantalet och dela med fem) 
 • Gör en inspelning, med ljud eller video, eller ett chattmeddelande på max 200 ord, där du berättar:  
 1. Vilken bok du valt och vem som har skrivit den.  
 2. När den är skriven.  
 3. Vilken genre den hör till.  
 4. Vem som är huvudkaraktär i boken.  
 5. Var huvudkaraktären befinner sig/bokens premiss.  
 6. Vad tycker du om inledningen av boken?  

 

Skicka detta på Teams till Sandra. (Om filen blir för stor så brukar det fungera bra att använda videoredigeraren för att exportera filen till ett mindre format).  

 

Vecka 2. v.17 

Läs en femtedel till så att du har läst 2/5 delar av boken.  

 • Gör en inspelning, med ljud eller video, eller ett chattmeddelande på max 200 ord, där du berättar:  
 1. Hur är huvudkaraktären.  
 2. Andra viktiga karaktärer i boken.  
 3. Vad är bokens intrig/vad driver handlingen framåt?  
 4. Vad tycker du så här långt?  

 

Skicka detta på Teams till Sandra. (Om filen blir för stor så brukar det fungera bra att använda videoredigeraren för att exportera filen till ett mindre format).  

 

 

Vecka 3. v.18 

Läs lika mycket till så att du har läst 3/5 delar.  

 • Gör en inspelning med eller utan video, eller ett chattmeddelande på max 200 ord, där du: 
 1. Läser upp/citerar ett kort avsnitt eller citat ur boken som du tycker är särskilt bra, intressant eller spännande.  
 2. Berättar varför du valt citatet och vad du tänker kring det som står. 

 

Skicka detta på Teams till Sandra. (Om filen blir för stor så brukar det fungera bra att använda videoredigeraren för att exportera filen till ett mindre format).  

 

 

Vecka 4+5. v.19+ v.20

Läs ut boken! 

 • Gör en ca 4-5 min lång inspelning med eller utan video, eller en text på max 300 ord där du: 
 1. Beskriver vad du tycker om boken och varför. Alltså recenserar!   
 2. Beskriver/analyserar budskapet.  
 3. Jämför boken med något annat som du läst eller sett 
 4. Reflekterar kring hur den är/var aktuell i sin samtid (alltså då den skrevs).  
 5. Skicka detta på Teams till Sandra. (Om filen blir för stor så brukar det fungera bra att använda videoredigeraren för att exportera filen till ett mindre format).  

Deadline fredag 21/5.  

 

Kunskapskrav som testas:  

 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.  
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad  

 

 

Matriser

Sv
Skönlitterär läsning åk 9

LÄSA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Läsa skönlitteratur och sakprosa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med stöd av läraren.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta, kommentera det lästa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera detta med visst stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekten, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan göra enkla tolkningar med stöd från läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera kring bokens aktualitet för sin tid/samtiden.
Hur har den kultur, miljö och tid som verkets skrevs i påverkat innehållet/språket?
Du för enkla resonemang om hur boken är aktuell eller innehåller teman som på olika sätt är eller var aktuella. Resonemangen underbyggt till viss del.
Du för utvecklade resonemang om hur boken är aktuell eller innehåller teman som på olika sätt är eller var aktuella. Resonemangen består av fler än ett led och underbyggs.
Du för välutvecklade resonemang om hur boken är aktuell eller innehåller teman som på olika sätt är eller var aktuella. Resonemangen består av flera led och underbyggs väl.