👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och ryska revolutionen

Skapad 2012-03-18 22:01 i Apelskolan Falkenberg
- Vi kommer att arbeta med första världskriget och ryska revolutionen. - Vi kommer att koncentrera oss på orsakerna, händelseförloppet samt följderna av första världskriget samt även att ta upp hur livet förändrades för människorna i de krigförande länderna under kriget. - Vi kommer även att ta upp orsakerna, händelseförloppet samt följderna av ryska revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor

Bedömning

Hur ska det bedömas

Bedömningen kommer att ske i två steg:

Jag kommer att

1) genom ett kunskapsprov göra en bedömning av er förmåga att se orsaker, händelseförlopp och följder av första världskrigt respektive ryska revolutionen samt er förmåga att förklara och använda centrala begrepp.

2) läsa era artiklar och speciellt titta på hur ni söker, väljer, värderar och  tolkar olika källor samt hur ni sammanställer artikeln utifrån den fakta ni fått fram.

Matriser

Hi
Första världskriget

Första världskriget

F
E
C
A
Faktakunskap/Tidsperioder
Eleven har ej grundläggande kunskaper om WW1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under WW1
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under WW1
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under WW1
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvenser kopplade till WW1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av WW1
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av WW1
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av WW1
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder, WW1-WW2
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom tex kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan WW1-WW2
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom tex kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan WW1-WW2
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom tex kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan WW1-WW2
Använda källmaterial
Eleven använder inte historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor under ww1, och för inte underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor under ww1, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor under ww1, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under byggda slutsatser om människors levnadsvillkor under ww1, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp kopplade till WW1på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.