👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

insekter

Skapad 2021-05-18 14:13 i Förskolan Bäckehagen Falun
Förskola
barnen är intresserade av insekter. Vi går till stora skogen och upptäcker

Innehåll

syfte: vi har sett att barnen är mycket intresserade av insekter

metod: pedagoger och barn letar insekter och undersöker dem

vi går till stora skogen och letar insekter

vi leker med pinnar och andra saker som hör till skogen

barnen får själva utforska skogen

vi tittar på saker längs vägen

vi dokumenterar det vi hittar, så vi kan samtala om det vi sett och hittat

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18