👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3 20/21

Skapad 2021-05-18 14:16 i Degebergaskolan Kristianstad
Du kommer att få bekanta dig med det engelska språket genom att sjunga, leka, spela, prata själv, lyssna på engelska och läsa och skriva..
Grundskola 3 Engelska
Du kommer att få lära dig engelska ord och fraser så du kan prata, förstå, läsa och skriva lite engelska. Du kommer att arbeta med olika temaområden och sjunga några sånger på engelska.

Innehåll

Engelska

Du kommer att utveckla din förmåga att tala, lyssna och förstå, sjunga, läsa och skriva på engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Förstå enkla instruktioner
 • Förstå enkla texter
 • Formulera sig och kommunicera med enkla ord och fraser
 • Använda rätt uttal
 • Skriva enkla ord och meningar
 • Känna tillit till den egna förmågan
 • Känna till något om vardagsliv och levnadssätt i engelskspråkiga länder

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • Temaområden som färger, siffror, kläder, kroppsdelar, djur, väder, mat ...
 • Följa enkla instruktioner
 • Kunna förstå och göra enkla beskrivningar
 • Dialoger och samtal
 • Sånger och ramsor
 • Förstå och göra enkla presentationer och intervjuer

Hur?

 • Använda oss av engelsk materialet "Learn English"
 • Lyssna på talad engelska
 • Läsa enkla engelska böcker tillsammans
 • Tala engelska 
 • Engelska sånger och ramsor
 • Se på engelska filmer
 • Leka lekar 
 • Skriva enkla ord och meningar

 

Bedömningar

Du visar att du kan engelska genom att:

 •  Du kan säga några vanliga engelska ord, meningar och frågor.
 •  Du kan lyssna och tala i ett enkelt samtal och i lekar.
 •  Du förstår vad du ska göra när din lärare ger dig uppgifter.
 •  Du kan läsa korta engelska ord och meningar.
 •  Du kan skriva några engelska ord och meningar.
 •  Du kan sjunga några engelska sånger.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan formulera dig muntligt med enkla ord och fraser som du övat på. Du kan stava korta välkända ord på engelska
Du kan formulera dig muntligt och föra en enkel dialog på engelska. Du kan skriva enkla välkända ord och fraser på engelska.
Du kan formulera dig muntligt och föra en längre dialog och samtal på engelska. Du skriver hela meningar och olika fraser på engelska.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår enkla instruktioner på engelska inom områden som är välkända för dig. Du förstår i stora drag handlingen i välkända texter.
Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar inom välkända områden på engelska. Du förstår och kan återge något av innehållet i texter som är välkända för dig.
Du förstår instruktioner och beskrivningar i flera led på engelska. Du förstår och kan återge innehållet i texter inom områden som är välkända för dig på engelska.

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa korta välkända ord som vi arbetat med.
Du kan läsa ord och korta fraser som är välkända för dig och som vi har arbetat med. Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa hela avsnitt med förståelse och flyt i välkända texter som vi har arbetat med.

Nu i årskurs 3 bör du ligga på nivå 2 för att nå en godtagbar nivå...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3