👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7

Skapad 2021-05-18 14:18 i Gåvsta skola Uppsala
Vi lär oss statistik, baserat på Prio år 7.
Grundskola 7 Matematik
Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera information som presenteras.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:
tolka och rita tabeller och diagram, samt kunna använda spridningsmått och lägesmått.

Dessa begrepp behöver du kunna:
frekvens, tabell,kolumn, rad, linjediagram,stolpdiagram,stapeldiagram,cirkeldiagram,
vågrät axel, lodrätaxel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, variationsbredd.

Arbetsgång

  • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
  • Enskilt arbete i Matte Direkt kapitel 6  årskurs 7

Bedömning

* Lösningsförslag i Problemlösningsboken

* Prov kapitel 6 MatteDirekt

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
    Ma  7-9