👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov årskurs 3 matematik

Skapad 2021-05-18 14:40 i Centralskolan Lerum
Grundskola 3 Matematik

Matriser

Ma
Nationella prov årskurs 3 matematik

Delprov NP 2021

Nått
Ej Nått
Delprov A
Delprov A avser att pröva elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt använda matematiska begrepp inom taluppfattning och tals användning.
Delprov B
Delprov B avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Delprov C
Delprov C avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten.
Delprov D
Delprov D avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om lägesord, mätning, jämförelse och uppskattning av tid och massa samt att lösa problem.
Delprov E
Delprov E avser att pröva elevens grundläggande kunskaper i att lösa problem.
Delprov F1
Delprov F1 avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om positionssystemet.
Delprov F2
Delprov F1 avser att pröva elevens förmåga att välja och använda skriftliga räknemetoder.
Delprov G1
Delprov G1 avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om ordningstal, uppdelning av tal samt uppskattning.
Delprov G2
Delprov G2 avser att pröva huvudräkning samt likhetstecknets betydelse.