👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2021-05-18 15:29 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F
Vi varierar undervisningen så som att sjunga, titta på pick a colour, the game, olika sagor, dans och lek.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem.

Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Centralt innehåll:
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttrande kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Skapande genom lek, bild, musik. dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 

 

Verksamhetsmål:

Lära sig enkla fraser på engelska som uttrycker behov och känslor.

 

Genom rim, ramsor, musik och film upptäcka ett nytt språk.

 

Undervisning - arbetssätt:

 

Vårt mål är att eleverna ska kunna enkla fraser på engelska. Läraren ger instruktioner på svenska och gör aktiviteten på engelska. Läraren pratar i största delen engelska medan eleverna svarar på svenska. De elever som vågar prova svara på engelska blir uppmuntrade till att fortsätta svara på engelska. Övriga blir indirekt uppmuntrade till också att svara på engelska.

 

Vi har arbetat med:

Colors

Vi går igenom fraser på de vanligaste färgerna.

 

Games

Vi leker olika lekar på engelska t.ex. goose or duck, "go to the number seven".

UR-klipp

Vi ser på olika avsnitt på UR på engelska, därefter diskuterar vi om avsnittet. "Pick or colour" och "The game".

 

Sånger

Vi sjunger olika sånger på engelska.

 

Kroppen

Vi går igenom fraser på de vanligaste kroppsdelarna. 

 

Djungeldjur

Vi går igenom de vanligaste djungeldjuren

 

Numbers

Vi har gått igenom siffrorna 0-20. Lekt en lek och tittat på en sång på youtube, där barnen får sjunga och dansa med.

 

Elevinflytande:

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Bedömning:

 

Sker under arbetets gång och sker på gruppnivå.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -