👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov årskurs 3 svenska

Skapad 2021-05-18 15:28 i Centralskolan Lerum
Grundskola F

Matriser

Nationella prov årskurs 3 svenska

Nått
Ej nått
Delprov A
Delprov A avser att pröva elevens förmåga att delta i samtal, ställa frågor, framföra egna åsikter, lyssna och bygga vidare på vad andra säger.
Delprov B
Delprov B avser att pröva elevens läsförståelse av berättande text.
Delprov C
Delprov C avser att pröva elevens läsförståelse av faktatext.
Delprov D
Delprov D avser att pröva elevens grundläggande läsförmåga, vilket innefattar att kunna läsa ord och meningar relativt obehindrat, korrigera sig själv vid behov samt använda ljudningsstrategin/stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E
Delprov E avser att pröva elevens förmåga att tala om den lästa texten i Delprov D, vilket innefattar att kunna återge huvuddragen i händelseförloppet, föra enkla resonemang samt relatera texten till egna erfarenheter.
Delprov F
Delprov F avser att pröva elevens förmåga att skriva en berättande text med tydlig inledning, handling, avslut samt enkel röd tråd.
Delprov G
Delprov G avser att pröva elevens förmåga att stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord samt börja meningar med stor bokstav och avsluta med skiljetecken.
Delprov H
Delprov H avser att pröva elevens förmåga att återge delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår, samt kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp.